Astroloji Eğitimi

Yedi bin yıl öncesinde birçok medeniyet astrolojiyi bir bilim olarak kullanmıştır. Astroloji son dönemde de oldukça popülerliğini arttırmıştır. Astroloji kişilere farkındalık kazandırarak bir pusula görevini görmektedir. Kelimenin kökeni yıldız anlamına gelen astro ile kutsal anlamına gelen logos sözcüklerinden türemiştir.

Astroloji, gökyüzü ile yeryüzündeki olayların bağlantısını araştırmaktadır. Gökyüzünün ve yeryüzünün koşullarını çözmek isteyen herkes astroloji eğitimi alarak kendini bu alanda geliştirebilir.

Astroloji Ne İşe Yarar?

Yukarıda da değinildiği gibi astroloji yeryüzü ve gökyüzünün arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bu ilişki; kişinin kim olduğu, hayattaki hedefinin ne olduğu, yerkürede onu nelerin beklediği matematiksel bir döngü ile araştırılmaktadır. Astroloji sadece burçlardan ibaret olmayıp doğum haritası gibi öğretilerle de kişinin hayattaki yönünü bulmasına yardımcı olmaktadır. Kişinin doğduğu yıl, gün, saat hangi burç olduğunu, yükseleninin ne olduğunu ve doğum haritasını belirlemektedir.

Yeryüzü ve gökyüzünün, gezegenlerin enerjinin etkilediği bu haritalar ve burçlar kişinin vereceği kararlarda etkili olmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki astronomi her şeyden önce bir matematik bilimidir.

Astroloji Eğitim Programlarının İşleyişi Nasıldır?

Astroloji insan ilişkileri ile olan her alanda kullanılabilir. Kişilik analizleri, ilişki analizleri, enerjinin hareketler üzerindeki dönüşümü gibi konularda astroloji farkındalık yaratabilmektedir.

Astroloji ile terapi süreçlerinin de yapıldığı görülmektedir. Yeni atılımlar, alınacak kararlar ve verilecek tepkiler için doğru adım atmak isteyen kişiler astroloji eğitimi alarak hem kendileri için fayda görmekte hem de başkaları için seans düzenleyebilmektedirler.

Astroloji programları 3 seviyeden oluşmaktadır. İlk seviye temel seviye de denen astroloji terimlerinin öğrenildiği aşamadır. İkinci aşama öğrenilen kavramların uygulamaya konulduğu ve göstergelerin tespit edildiği aşamadır. Bu seviye esnasında örnek olaylar incelenmekte ve eğitimi alan kişilere yetkinlik kazandırılmaktadır.

Üçüncü aşamada ise öngörü yöntemleri öğretilmektedir. Astrolojik haritalarda tahmin yapılmasının öğretildiği bu aşama uzmanlaşma aşaması olarak da bilinmektedir. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan herkes astroloji uzmanı olmaktadır.

Astroloji uzmanı olarak kariyer planlayanlar için özel sertifikalı kurslar bulunmaktadır.

Astroloji uzmanı olan kişi öğrendiği materyaller sonrasında kendi kişiliğine olmak üzere etrafında gelişen tüm olaylara karşı büyük bir oranda farkındalık geliştirmektedir.

Yorum yapın